Inspektor Ochrony Danych (zobacz)

Klauzula rekrutacyjna dla pracowników (zobacz)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wychowanków oddziałów przedszkolnych (zobacz)

Informacja dotycząca przetwarzania wizerunku wychowanków oddziałów przedszkolnych (zobacz)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów (zobacz)

Informacja dotycząca przetwarzania wizerunku uczniów (zobacz)