Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022:

Zuzanna Kozioł kl. 8 B – przewodnicząca

Pola Kudzinowska kl. 4 C – z-ca przewodniczącej

Kordian Drygała kl. 5 A – sekretarz

Funkcję opiekuna SU pełni pan Lech Serwatka.

Rzecznikiem Praw Ucznia jest pani Sandra Kotarba.