Natalia Dzierżanowska kl. 6A – przewodnicząca
Rafał Pankiewicz kl. 7B – z-ca przewodniczącej
Pola Glinka kl. 8B – sekretarz

Funkcję opiekuna SU pełni pan Lech Serwatka.

Rzecznikiem Praw Ucznia jest pani Oktawia Czech.