Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023:

Pola Kudzinowska  kl. 5 C – przewodnicząca

Amelia Miecznikowska kl. 8 A – z-ca przewodniczącej

Kordian Drygała kl. 6 A – sekretarz

Funkcję opiekuna SU pełni pan Lech Serwatka.

Rzecznikiem Praw Ucznia jest pani Sandra Kotarba.