Prezentacja o naszej szkole:
https://www.canva.com/design/DAEXWMb1epI/ATKSd707I_F3oc1J99upug/watch?utm_content=DAEXWMb1epI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Wyszukiwarka obwodów szkolnych (instrukcja) pobierz
Wyniki naszej szkoły z egzaminu ósmoklasisty z 2020 (więcej)
Wyniki naszej szkoły z egzaminu ósmoklasisty z 2019 (więcej)

REKRUTACJA jest prowadzona do oddziałów na różnych poziomach!!!


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO
 1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 [czytaj więcej]
 2. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych [czytaj więcej]

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
 1. Harmonogram dla Rodziców kandydatów do klas pierwszych [czytaj więcej]
 2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych [czytaj więcej]
 3. Zasady przyjęć do klas pierwszych [czytaj więcej]
 4. Potwierdzanie woli zapisu do klas pierwszych [czytaj więcej]
 5. Zgłoszenie do klasy I w szkole obwodowej 2021-2022 [czytaj więcej]

REKRUTACJA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Klasa dwujęzyczna (prezentacja): https://www.canva.com/design/DAEYq-zN3RE/pnvoB6xyCtW3v21Lx-fVcQ/watch?utm_content=DAEYq-zN3RE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 1. Plan naboru do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 [czytaj więcej]
 2. Harmonogram kandydata do klasy VII dwujęzycznej [czytaj więcej]
 3. Zasady naboru 2021-2022  [czytaj więcej]
 4. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Test predyspozycji językowych odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 9:00.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

Od 24 maja do 7 czerwca do godz. 15.00 kandydaci, ubiegający się do oddziałów dwujęzycznych mogą zarejestrować wniosek w systemie rekrutacji. W celu rejestracji wniosku należy skorzystać z panelu “Zarejestruj się”. Wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do 8 czerwca do godz. 15.00.

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych: https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action

Pliki do pobrania: https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Pliki+do+pobrania%2C+instrukcja

 

Zapraszamy uczniów do klasy VII dwujęzycznej z językiem francuskim nauczanym od podstaw (dodatkowy j.angielski).

W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch języków obcych. W naszej szkole odpowiadamy na wymagania, jakie stawia nam rzeczywistość, dlatego od 16 lat mamy w ofercie edukacyjnej oddziały dwujęzyczne, w których uczy się młodzież otwarta na nowe doświadczenia językowe.

Co roku tworzymy oddziały dwujęzyczne, czyli klasy, w których oprócz standardowej realizacji podstawy programowej w języku ojczystym, proponujemy naukę dwujęzyczną przedmiotów „niejęzykowych”.

Od przyszłego roku szkolnego (2021/22) planujemy nabór uczniów do klasy dwujęzycznej „francuskiej”. Dwujęzyczność będzie realizowana wg poniższego:

– nauka biologii, geografii, historii z elementami języka francuskiego. Uczniowie oddziału dwujęzycznego będą mieli w klasie VII i VIII po min. 5 godzin języka francuskiego.

Poza językiem francuskim uczniowie klasy dwujęzycznej będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF (język francuski).

Oprócz certyfikatu biegłości językowej absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia klasy dwujęzycznej, które umożliwi im kontynuowanie nauki języka francuskiego w klasach dwujęzycznych w renomowanych liceach warszawskich.

Aby dostać się do VII klasy dwujęzycznej (francuskiej) należy pamiętać o rejestracji w naborze elektronicznym na TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH.


Karta Ucznia ZTM

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link do wyrobienia karty miejskiej dla dziecka, gdzie można bezpośrednio składać wnioski: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/wniosek-o-wydanie-warszawskiej-karty-miejskiej/

Instrukcja wypełniania wniosku pobierz

Uwaga!!!

W tym roku mijają 4 lata od wydania pierwszych Kart Ucznia, których termin ważności kończy się w dniu 30 września 2021 r.

W celu usprawnienia operacji wymiany nośników oraz przedłużenia uprawnień, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a9863c64 dedykowany dla naszej szkoły, za pomocą którego można złożyć wniosek o nową Kartę Ucznia.

Zarząd Transportu Miejskiego dołoży wszelkich starań, aby wszystkie wnioski o Karty Ucznia złożone do 23.05.2021 zostały dostarczone do szkół przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego.

Karta Ucznia Instrukcja – Pierwsza Karta pobierz

Karta Ucznia Instrukcja – Przedłużenie pobierz

Wniosek Karta Ucznia 2021 pobierz

Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz – Informacja pobierz