Dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2022/2023:

14.10.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

31.10.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

2.11.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

przerwa świąteczna: 23.12.22 r. – 01.01.23 r.

23.12.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

27.12.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

28.12.22 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

29.12.22 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

30.12.22 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

przerwa świąteczna: 6.04.23 r. – 11.04.23 r.

6.04.23 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

7.04.23 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

10.04.23 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

11.04.23 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

02.05.23 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

23 – 25.05.23 r. (egzamin ósmoklasisty – dyżur  świetlicy szkolnej)

9.06.23 r. (dyżur  świetlicy szkolnej) – dzień do odpracowania 3.06.23 r.