Dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2021/2022:

2.11.21 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

12.11.21 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

przerwa świąteczna: 23.12.21 r. – 31.12.21 r.

23.12.21 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

27.12.21 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

28.12.21 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

29.12.21 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

30.12.21 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

31.12.21 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

07.01.22 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

przerwa świąteczna: 14.04.22 r. – 19.04.22 r.

14.04.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

15.04.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

19.04.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

02.05.22 r.  (dyżur  świetlicy szkolnej)

 

24 – 26.05.22 r. (egzamin ósmoklasisty – dyżur  świetlicy szkolnej)

17.06.22 r. (dyżur  świetlicy szkolnej)