DWUJĘZYCZNOŚĆ

WSPÓLNIE PIELĘGNUJEMY TRADYCJĘ DWUJĘZYCZNOŚCI

W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch języków obcych. W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz, a po reformie szkolnictwa w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz odpowiadamy na wymagania, jakie stawia nam rzeczywistość, dlatego od roku szkolnego 2005/2006 mamy w swojej ofercie edukacyjnej oddziały dwujęzyczne, w których uczy się młodzież otwarta na nowe doświadczenia językowe.

Co roku tworzymy oddziały dwujęzyczne, czyli klasy, w których uczymy dwóch przedmiotów niejęzykowych w języku polskim i francuskim. Obecnie jest to biologia i geografia.

W klasach siódmych dwujęzycznych z językiem francuskim uczniowie naszej szkoły mają 6 godzin języka francuskiego i po 2 godziny zajęć przygotowawczych do egzaminów DELF.

W klasach dwujęzycznych z językiem francuskim drugim językiem obowiązkowym nowożytnym jest język angielski w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych z językiem francuskim jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF A1 oraz DELF A2 (Diplôme d’Études en Langue Française to egzamin oficjalnie uznawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i jednocześnie międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego jako języka obcego). Oprócz certyfikatu biegłości językowej absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia oddziału dwujęzycznego, które jest honorowane w renomowanych liceach dwujęzycznych z językiem francuskim.

Aby dostać się do klasy siódmej dwujęzycznej należy pamiętać o rejestracji w jednej ze szkół podstawowych na TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH, który co roku odbywa się w czerwcu. Wynik testu jest honorowany we wszystkich warszawskich szkołach podstawowych posiadających oddziały dwujęzyczne.

Klasa dwujęzyczna (prezentacja): https://www.canva.com/design/DAEYq-zN3RE/pnvoB6xyCtW3v21Lx-fVcQ/watch?utm_content=DAEYq-zN3RE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink