Wspólnie pielęgnujemy tradycję dwujęzyczności

W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch języków obcych. W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz, a po reformie szkolnictwa w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz odpowiadamy na wymagania, jakie stawia nam rzeczywistość, dlatego od roku szkolnego 2005/2006 mamy w swojej ofercie edukacyjnej oddziały dwujęzyczne, w których uczy się młodzież otwarta na nowe doświadczenia językowe.

Co roku tworzymy oddziały dwujęzyczne, czyli klasy, w których uczymy dwóch przedmiotów niejęzykowych w języku polskim i francuskim. Obecnie jest to biologia i informatyka.

W klasach siódmych dwujęzycznych z językiem francuskim uczniowie naszej szkoły mają 5 godzin języka francuskiego, a w klasach ósmych 6 godzin języka francuskiego w tygodniu. Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem francuskim biorą udział w warsztatach teatralnych organizowanych właśnie w tym języku. Efektem końcowym jest przedstawienie w języku francuskim.

Od roku szkolnego 2018/2019 powstała klasa dwujęzyczna z językiem angielskim. Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie w tej klasie są fizyka i chemia.

W klasach dwujęzycznych z językiem francuskim drugim językiem obowiązkowym nowożytnym jest język angielski w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim drugim językiem obowiązkowym nowożytnym jest język niemiecki w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych z językiem francuskim jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF A2 oraz DELF B1. Oprócz certyfikatu biegłości językowej absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia oddziału dwujęzycznego, które jest honorowane w renomowanych liceach dwujęzycznych z językiem francuskim.

Aby dostać się do klasy siódmej dwujęzycznej należy pamiętać o rejestracji w jednej ze szkół podstawowych na TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH, który co roku odbywa się w czerwcu. Wynik testu jest honorowany we wszystkich warszawskich szkołach podstawowych posiadających oddziały dwujęzyczne.

Klasa dwujęzyczna (prezentacja): https://www.canva.com/design/DAEYq-zN3RE/pnvoB6xyCtW3v21Lx-fVcQ/watch?utm_content=DAEYq-zN3RE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink