21 czerwca

klasy 0-3 godz. 8.30

klasy 4-8 godz. 11.00