Rada Rodziców stale dofinansowuje różne projekty edukacyjne oraz wspiera finansowo konkursy wewnątrzszkolne.
Drodzy Rodzice,
oprócz składki rocznej na Radę Rodziców możliwe jest przekazanie funduszy poprzez przekazanie 1,5% podatku podczas składania zeznania rocznego – do czego gorąco zachęcamy. To działanie realizujemy poprzez Fundację „Rodzice Szkole”. Wystarczy, że osoba rozliczająca PIT wpisze następującą treść do swojego zeznania podatkowego: nr KRS: 0000268115 RR SP nr 364 w Warszawie.
Fundacja przekazuje 75% zebranej kwoty na konto Rady Rodziców, 25% przeznacza na swoje cele statutowe. Więcej informacji o Fundacji: http://rodziceszkole.edu.pl/
Oto przykłady działań i rzeczy sfinansowanych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 

Oto przykłady działań i rzeczy sfinansowanych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
  1. Ławki i stół do „zielonej” klasy – na dworze – chętnie wykorzystywanej w czasie sprzyjającej pogody do nauki różnych przedmiotów. Koszt 9.300,-
  1. Mobilna scena – sfinansowana rok wcześniej ale w zeszłym roku rozpoczęła swoje użytkowanie, by nasze dzieciaki były widoczne podczas licznych występów, konkursów i akademii. Koszt to 18.400,-
  1. Kino dla wszystkich klas – jedno wyjście z okazji rozpoczęcia jesieni i drugie na dzień dziecka (różne seanse z podziałem na wiek poszczególnych uczestników). Koszt aktywności 13 700 zł
  1. Planetarium dla wszystkich klas – zorganizowane z inicjatywy jednego z rodziców, który wszystko uzgodnił z Dyrekcją szkoły i z prowadzącą zajęcia firmą oraz wystąpił do Rady Rodziców o opłacenie tej atrakcji. Dofinansowanie na poziomie 3500 zł
  1. Wiele konkursów – nagrody są fundowane przez Radę we wszystkich zgłoszonych przez nauczycieli konkursach: plastycznych, recytatorskich, językowych, tematycznych, sportowych, wokalnych. Konkursy zostały dofinansowane kwotą ok. 5500 zł.
  1. Książki za wyróżnienia i osiągnięcia – wszystkie książki które są wręczane na koniec roku uczniom, za aktywność, wolontariat, osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz olimpiadach. Koszt 4.000,-

 

Poniżej kilka przykładów komunikacji Rady o sfinansowanych działaniach:

 

Dofinansowane projekty, wydarzenia oraz konkursy przez Radę Rodziców w latach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020:

– działalność EUROKLUBU pod opieką Pani Szymkowskiej;

– Forum Angielskich Kół Teatralnych – FAKT;

–  konkursy i quizy: Okiem przyrodnika; Najmilsze skojarzenie ze szkołą; Mój pluszowy miś; Cudaki śmieciaki; Najlepszy sportowiec szkoły; Konkurs ortograficzny; Szkolny geniusz matematyczny, Ozdoba świąteczna, Synapsik,  Konkurs wiedzy o krajach DACHL; Konkurs leksykalno-gramatyczny z j. niemieckiego; Mój przyjaciel Kot, itd.;

– Dzień dziecka;

– bal karnawałowy dla klas (0-3);

– Warszawski Festiwal Piosenki Fancuskojęzycznej – Frankofonia;

– nagrody na koniec roku dla uczniów z wyróżnieniem;

– nagrody na pamiątkę dla 8 klasistów na zakończenie edukacji podstawowej;

– olimpiady – Olimpusek;

– zdjęcia z pasowania na ucznia;

– Młodzi Amatorzy Kina – MAK.

 

Niektóre dofinansowane projekty w latach ubiegłych:

DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW DO PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW DO PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014