Rada Rodziców stale dofinansowuje różne projekty edukacyjne oraz wspiera finansowo konkursy wewnątrzszkolne.
Dofinansowane projekty, wydarzenia oraz konkursy przez Radę Rodziców w latach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020:

– działalność EUROKLUBU pod opieką Pani Szymkowskiej;

– Forum Angielskich Kół Teatralnych – FAKT;

–  konkursy i quizy: Okiem przyrodnika; Najmilsze skojarzenie ze szkołą; Mój pluszowy miś; Cudaki śmieciaki; Najlepszy sportowiec szkoły; Konkurs ortograficzny; Szkolny geniusz matematyczny, Ozdoba świąteczna, Synapsik,  Konkurs wiedzy o krajach DACHL; Konkurs leksykalno-gramatyczny z j. niemieckiego; Mój przyjaciel Kot, itd.;

– Dzień dziecka;

– bal karnawałowy dla klas (0-3);

– Warszawski Festiwal Piosenki Fancuskojęzycznej – Frankofonia;

– nagrody na koniec roku dla uczniów z wyróżnieniem;

– nagrody na pamiątkę dla 8 klasistów na zakończenie edukacji podstawowej;

– olimpiady – Olimpusek;

– zdjęcia z pasowania na ucznia;

– Młodzi Amatorzy Kina – MAK.

 

Niektóre dofinansowane projekty w latach ubiegłych:

DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW DO PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW DO PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014