Członkowie  Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
Imię i Nazwisko Funkcja
1. p.o. Michał Piszczako Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Jacek Gajda Sekretarz Rady Rodziców
3. Michał Piszczako Zastępca Przewodniczącej

 

Skład Zespołu do spraw Finansowych
Agnieszka Ćwirko-Śladowska
Katarzyna Stępniak
Klaudia Brandeburg

 

Lista Przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców rok szkolny 2023/2024
Imię i nazwisko  Klasa
1. Aleksandra Stępniewska 0 A
2. Karolina Węglarska 1 A
3. Janusz Szulewski 1 B
4. Adam Czaban 1 C
5. Aleksandra Dzadz 1 D
6. Piotr Kobyliński 2 A
7. Marcin Błasiak 2 B
8. Agnieszka Sobkowiak 2 C
9. Klaudia Brandeburg 3 A
10. Katarzyna Stępiak 3 B
11. Jolanta Siwiec 3 C
12. Monika Sikorska 3 D
13. Agnieszka Ćwirko-Śladowska 4 A
14. Katarzyna Miszczuk 4 B
15. Kinga Porucznik 4 C
16. Filip Nojman 4 D
17. Agnieszka Łata 5 A
18. Katarzyna Kossakowska Plęs 5 B
19. Beata Bruderek 5 C
20. Jacek Cała 5 D
21. Adam Kowalski 6 A
22. Michał Piszczako 6 B
23. Mariusz Kołodziej 6 C
24. 7 A
25. Honorata Harasim-Zielińska 7 B
26. Rafał Romaniak 8 A
27. Tomasz Bauer 8 B

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje że wysokość dobrowolnej składki średnio w poprzednich latach była na poziomie 130 PLN  rocznie od  Rodziców Ucznia.

Składka może być wpłacana w dogodnych dla Państwa ratach, np.: dwie raty.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców:

31 1160 2202 0000 0004 6837 0663 Bank Millennium S.A.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek na Radę Rodziców

Informacje na temat projektów dofinansowanych z Funduszu Rady Rodziców w poprzednich latach można znaleźć w zakładce: RODZICE-> DOFINANSOWANE PROJEKTY.
Kontakt z Radą Rodziców

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Radą Rodziców w ważnych sprawach dotyczących naszych Dzieci oraz szkoły:

– drogą e-mailową oraz

– poprzez Przedstawicieli Klasowych do Rady.