Członkowie  Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023
Imię i Nazwisko Funkcja
1. Karolina Węglarska Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Michał Piszczako Zastępca Przewodniczącej Rady
3. Jacek Gajda Sekretarz Rady Rodziców

 

Skład Zespołu do spraw Finansowych
1. Agnieszka Ćwirko-Śladowska
2. Katarzyna Stępniak
3. Klaudia Brandenburg

 

 

Lista Przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023
Imię i nazwisko Numer klasy
1. Karolina Węglarska 0 A
2. Piotr Kobyliński 1 A
3. Krzysztof Kaczorek 1 B
4. Agnieszka Sobkowiak 1 C
5. Klaudia Brandenburg 2 A
6. Katarzyna Stępniak 2 B
7. Katarzyna Strycka 2 C
8. Monika Sikorska 2 D
9. Agnieszka Śladowska-Ćwirko 3 A
10. Katarzyna Mazurkiewicz-Błasiak 3 B
11. Daria Chrzanowska 3 C
12.  Filip Nojman 3 D
13. Olga Zielińska 4 A
14. Monika Tratkiewicz 4 B
15. Marzena Węgrzyn-Konarska 4 C
16. Jacek Gajda 4 D
17. Adam Kowalski 5 A
18. Michał Piszczako 5 B
19. Agnieszka Czepukojć 5 C
20. Honorata Harasim-Zielińska 6 A
21. Katarzyna Turno 7 A
22. Tomasz Bauer 7 B
23. Agnieszka Popielarz 8 A
24. Małgorzata Stępień 8 B

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/2023 na kwotę 120 zł rocznie od ucznia.

Składka może być wpłacana w dogodnych dla Państwa ratach, np.: dwie raty po 60 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców:

31 1160 2202 0000 0004 6837 0663 Bank Millennium S.A.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek na Radę Rodziców.

Informacje na temat projektów dofinansowanych z Funduszu Rady Rodziców w poprzednich latach można znaleźć w zakładce: RODZICE-> DOFINANSOWANE PROJEKTY https://sp364.edu.pl/2020/08/19/dofinansowane-projekty/
Kontakt z Radą Rodziców

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Radą Rodziców w ważnych sprawach dotyczących naszej szkoły:

– drogą e-mailową na adres Przewodniczącej:  karolina.weglarska@gmail.com oraz

– drogą e-mailową na adres Zastępcy: michalpiszczako@gmail.com

– poprzez Przedstawicieli Klasowych do Rady.