Projekty dwujęzyczne polsko – francuski z wykorzystaniem szklarni dydaktycznej i inspektu są realizowane w ramach działalności szkolnego, dwujęzycznego koła biologicznego „Biologia dwujęzycznie – okiem przyrodnika”. Uprawa roślin jest prowadzona na terenach przyszkolnych.
•    Des plantes aromatiques à la cuisine française. / Od roślin aromatycznych do kuchni francuskiej.
•    Des graines aux plantes -la culture des légumes. / Od nasion do roslin – uprawa roślin warzywnych w inspekcie.
•  Des graines aux plantes- la culture des plantes de la famille des Cucurbitacées- Od nasion do roślin- uprawa roślin z rodziny dyniowatych

Projekty są dofinansowane z funduszu Rady Rodziców naszej szkoły. Opiekunem projektów jest pani Magdalena Mrozowska.
Głównym założeniem projektów jest promocja i popularyzacja języka francuskiego wśród młodzieży szkolnej, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie języka francuskiego poprzez „praktyczne” jego wykorzystanie w procesie nauki biologii. Uprawa roślin umożliwia prowadzenie interesujących obserwacji przyrodniczych. Uczniowie sieją i pielęgnują rośliny. Prowadzą obserwacje, dzięki czemu kształtują wiele cennych umiejętności: planowania pracy, zapisywania obserwacji i wnioskowania.

Cele projektów biologicznych:

dydaktyczny:
– biologia: dostarczenie różnorodnego materiału do poglądowego nauczania biologii w połączeniu z szerokimi możliwościami zdobywania nowych umiejętności i wiadomości.
– język francuski:  uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka francuskiego. zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka francuskiego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż lekcje w szkole.

wychowawczy:
– wzbudzenie zainteresowania, chęć poznania zasad uprawy i w końcu próby wykorzystania poznanych umiejętności w hodowli tych roślin w domowych warunkach, już jako swojego hobby. Rozwijanie systematyczności, odpowiedzialności poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.