Uczniowie przed wyborem szkoły:

I. „REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2023/2024:

1. Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieszczono terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

2. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2023/2024
https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

3. Harmonogram rekrutacji:
https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

4. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do szkół ponadpodstawowych:
https://edukacja.um.warszawa.pl/przybywajacy-z-zagranicy

5. Minimalna liczba punktów – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w r. szk. 2022/2023:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-listy-zakwalifikowanych-i-minimalna-liczba-punktow

6. „Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024:
https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/72702136/Informator_23_24_internet.pdf/918c9c75-3864-395b-4686-674eba2cd3b0?t=1678192174493

7. Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i „lista kontrolna”.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-wybierz-szkole-dla-siebie-informator-o-warszawskich-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024

8. Uczniów zainteresowanych szkolnictwem zawodowym zachęcamy do zapoznania się z „Informatorem o zawodach szkolnictwa branżowego”!:

https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

9. Konsultacje z doradcą zawodowym p. Angeliką Wojdyło są realizowane telefonicznie po mailowym zgłoszeniu rodzica/prawnego opiekuna ucznia na adres: awojdylo@sp364.edu.pl

 

 


1. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego – publikacja do pobrania na stronie:

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/

2. Informator o zawodach [czytaj dalej]

3. ZAMEK” – przewodnik dla uczennic i uczniów pozwala rozpoznać predyspozycje zawodowe: [czytaj pdf]

 

  1. Przydatne linki