I. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego – zaprasza na konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym: 

http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20447-centrum-informacji-i-doradztwa

 

Pałac Młodzieży w Warszawie:

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
(pokój 103)
wtorek – piątek: 16:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 12:00

po uprzednim uzgodnieniu terminu (Pomoc ta jest bezpłatna i anonimowa.)
tel. 22 656 66 48
e-mail: ciidm@pm.waw.pl

II. Uczniowie przed wyborem szkoły:

I. „REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2021/2022:

1. “Harmonogram  działań ucznia  szkoły podstawowej w ramach elektronicznej  rekrutacji do szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”:
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22840_harmonogram-dzialan-ucznia-szkoly

2. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022 wraz z adresami internetowymi warszawskich szkół ponadpodstawowych:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22803_plan-naboru-do-liceow-ogolnoksztalcacych

3. PROGI PUNKTOWE z rekrutacji ubiegłorocznej. Minimalna  i maksymalna liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
W pliku znajduje się informacja dotycząca minimalnej, średniej i maksymalnej liczby punktów, jaką uzyskali kandydaci w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22900_zeszloroczna-punktacja-w-rekrutacji-do

4. “Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22888/attachments/informator_2021_inter_i_13_03.pdf

5. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online) Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online) | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl):

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22904_dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych

6. Targi edukacyjne on-line:

„Wybierz szkołę dla siebie” – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, zaplanowane na 26 i 27 marca 2021 r.  to wydarzenie bez precedensu, wymuszone przez pandemiczną rzeczywistość. Po raz pierwszy wszystkie stołeczne szkoły ponadpodstawowe: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia będą czekać na kandydatów w jednej, wirtualnej przestrzeni.
Miasto st. Warszawa we współpracy z Fundacją Perspektywy przygotowało Prezentacje warszawskich szkół ponadpodstawowych 2021 z myślą o uczniach klas VIII, których czeka w tym roku egzamin ósmoklasisty i rekrutacja.
Prezentacje „Wybierz szkołę dla siebie” będą się odbywać przez dwa dni w godzinach: 9.00-18.00 (piątek 26 marca) i 9.00-15.00 (sobota 27 marca). Na platformę Perspektyw www.salon.perspektywy.pl można w tych dniach  wchodzić wielokrotnie z komputera, tabletu czy smartfonu. Wszystkie aktywności są bezpłatne.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22898_poznaj-160-warszawskich-szkol-nie
http://salon.perspektywy.pl/2021/

7. Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2021/2022 została udostępniona na stronie internetowej:

https://wyszukiwarka.spw.edu.pl

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

typ szkoły,
dzielnicę,
typ oddziałów,
preferowane języki,
przedmioty rozszerzone,
przedmioty punktowane.

Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

integracyjnych,
dwujęzycznych, międzynarodowych,
sportowych i mistrzostwa sportowego.

8. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol?fbclid=IwAR2T9ukJ5xMei99sAyn4cmkBWU1egflwyMRysS77P27Pm7N58XtAIz2ZM4o

9. Uczniów zainteresowanych szkolnictwem zawodowym zachęcamy do zapoznania się z „Informatorem o zawodach szkolnictwa branżowego”!:

https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

10. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą zawodowym/pedagogiem szkolnym Martą Mankiewicz pod numerem 226382455 wew.3 – w godzinach dyżurów pedagoga szkolnego.

 

 


 

  1. Program doradztwa zawodowego – pobierz
  2. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego– publikacja do pobrania na stronie:

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/

  1. Informator “Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2019/2020 dostępny jest na stronie:

http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe

  1. Informator o zawodach [czytaj dalej]
  2.  “WYBIERAM ZAWÓD – INFORMACJE O ZAWODACH”

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/wybieram-zawod?id=120

  1. e-gazetki – zawierające informacje o zawodach:

Zawody obszaru medyczno- społecznego – czy to dla mnie?
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/01_zawody_obszaru_medyczno-spolecznego.pdf

Zawody rolniczo- leśne z ochroną środowiska – czy to dla mnie?
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/02_zawody_rolniczo-lesne_z_ochrona_srodowiska.pdf

Jak wydobyć talent i uruchomić karierę – o zawodach obszaru mechanicznego. Część I
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/03_jak_wydobyc_talent_i_uruchomic_kariere_czesc_1.pdf

Jak wydobyć talent i uruchomić karierę – o zawodach obszaru mechanicznego. Część II
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/09_jak_wydobyc_talent_i_uruchomic_kariere_czesc_2.pdf

Zawody administracyjne i usługowe. Część I

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/04_zawody_administracyjne_i_uslugowe_czesc_1.pdf

Zawody administracyjne i usługowe. Część II

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/10_zawody_administracyjne_i_uslugowe_czesc_2.pdf

Zawody elektryczno- elektroniczne –  czy to dla mnie?
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/05_zawody_elektryczno-elektroniczne.pdf

Zawody z obszaru turystyczno- gastronomicznego – czy to dla mnie
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/06_zawody_z_obszaru_turystyczno-gastronomicznego.pdf

Zawody artystyczne – czy to dla mnie?
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/07_zawody_artystyczne.pdf

Zawody branży budowlanej – Kariera znaczy „droga”. Zbuduj ją z nami!
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/08_kariera_znaczy_droga.pdf

 

  1. “ZAMEK” – przewodnik dla uczennic i uczniów pozwala rozpoznać predyspozycje zawodowe: [czytaj pdf]

 

  1. Przydatne linki