INFORMACJE

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – prezentacja zobacz

I. „REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2022/2023:

1. Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieszczono terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16252,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

2. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2022/2023:

https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

3. Harmonogram rekrutacji:
https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

4. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do szkół ponadpodstawowych:
https://edukacja.um.warszawa.pl/przybywajacy-z-zagranicy

5. PROGI PUNKTOWE z rekrutacji ubiegłorocznej. Minimalna  i maksymalna liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
W pliku znajduje się informacja dotycząca minimalnej, średniej i maksymalnej liczby punktów, jaką uzyskali kandydaci w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22900_zeszloroczna-punktacja-w-rekrutacji-do

6. Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i „lista kontrolna”.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-wybierz-szkole-dla-siebie-informator-o-warszawskich-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022

7. Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego

Ósmoklasisto! Ósmoklasistko!
Podczas Warszawskich Dni Doradztwa Zawodowego będziesz miał/miała wyjątkową okazję, aby porozmawiać ze specjalistami o swoich planach edukacyjno-zawodowych. Jeżeli jeszcze nie masz pomysłu, jaką szkołę wybrać, albo zastanawiasz się, czy Twój pomysł jest właściwy, to zapisz się na rozmowę z doradcą zawodowym!
Na zainteresowanych czekamy 23 kwietnia 2022 r. (konsultacje stacjonarne ul. Środkowa 9, Praga Północ) oraz 25-28 kwietnia 2022 r. (konsultacje online, TEAMS). Spotkania są bezpłatne.

Zapisy zostaną uruchomione 11.04.2022, link do zapisów:
https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

8. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/16314,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

II. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego – zaprasza na konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym: 
http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20447-centrum-informacji-i-doradztwa
Pałac Młodzieży w Warszawie:

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
(pokój 103)
wtorek – piątek: 16:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 12:00

po uprzednim uzgodnieniu terminu (Pomoc ta jest bezpłatna i anonimowa.)
tel. 22 656 66 48
e-mail: ciidm@pm.waw.pl

 

III. Uczniowie przed wyborem szkoły:
http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20290-madrze-zaplanuj-swoja-przyszlosc-uczniowie
IV. Dyżur doradcy zawodowego dla uczniów kl. VIII

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie udostępnia dyżur doradcy zawodowego dla uczniów kl. VIII. Kontakt z doradcą będzie odbywał się indywidualnie on-line (Skype) w środy w godz. 16:30-19:00. Rozpoczęcie porad on-line nastąpi od 22.04.2020 r. Uczniowie, którzy chcą skorzystać z takiej formy pomocy w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej, powinni zostać zgłoszeni na adres mailowy Poradni: ppp20@vp.pl

Po podaniu imienia i nazwiska ucznia, nr szkoły oraz swojego adresu mailowego, uczniowie zostaną poinformowani o dacie i godzinie spotkania. O terminie porady będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Konsultacje z doradcą zawodowym p. Marta Mankiewicz są realizowane telefonicznie po mailowym zgłoszeniu rodzica/prawnego opiekuna ucznia na adres: mmankiewicz@sp364.edu.pl