INFORMACJE

I. „REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2023/2024:

1. Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieszczono terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

2. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2023/2024
https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

3. Harmonogram rekrutacji:
https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

4. „DNI OTWARTE” w szkołach ponadpodstawowych:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych-2023

5. Minimalna liczba punktów do poszczególnych klas w szkołach ponadpodstawowych – dane z 20.07.2022 r.:

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/45861752/Minimalna+liczba+punkt%C3%B3w+-+listy+zakwalifikowanych+20.07+2022+r_.pdf/ed221a77-3bce-c8b4-8633-c1f757d65b39?t=1661331197753

6. Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

W poradniku „Wybierz szkołę dla siebie” znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji – terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i „lista kontrolna”.

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-wybierz-szkole-dla-siebie-informator-o-warszawskich-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024

 

II. Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego – zaprasza na konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym: 
 http://ciidmpm.blogspot.com/
Pałac Młodzieży w Warszawie:

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
(pokój 103)
wtorek – piątek: 16:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 12:00

po uprzednim uzgodnieniu terminu (Pomoc ta jest bezpłatna i anonimowa.)
tel. 22 656 66 48
e-mail: ciidm@pm.waw.pl

 

III. Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, nauczycieli zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego w szkole. Wspieramy uczniów, prowadząc zajęcia edukacyjne oraz indywidualne konsultacje, a dla rodziców organizujemy spotkania informacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Propozycje szkoleniowe dla doradców zawodowych (warsztaty metodyczne, webinaria, seminaria, konferencje, konsultacje eksperckie) realizowane są stacjonarnie i online.

Aktualna oferta i zapisy – https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-Centrum-Rozwoju-Doradztwa-Zawodowego

Indywidualne konsultacje dla uczniów – https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

Konsultacje odbywają się on-line, z wykorzystaniem komunikatora Teams. Osoby zapisane na spotkanie zdalne dzień wcześniej otrzymają link do spotkania na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Konsultacje odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14.00-18.00, w soboty w godzinach 9.00-13.00.

Zapisy na konsultacje indywidualne dla uczniów.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Udział w zajęciach może wziąć jedna klasa z danej szkoły.

Tematy proponowanych zajęć:

„Poznaj swoje talenty”
Cel: rozwijanie wiedzy na temat własnych talentów i mocnych stron

„Rynek pracy. Kot w worku, reklama i wynalazek”
Cel: omówienie specyfiki rynku pracy oraz znaczenia kompetencji miękkich i wyróżniających  potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy

Szkoły zainteresowane udziałem w zajęciach zgłaszają się mailowo na adres: crdz@wcies.edu.pl

Zajęcia z uczniami odbywają się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. Trwają 4 godziny dydaktyczne i skierowane są do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

 


Konsultacje z doradcą zawodowym p. Angeliką Wojdyło są realizowane telefonicznie po mailowym zgłoszeniu rodzica/prawnego opiekuna ucznia na adres: awojdylo@sp364.edu.pl