Szkolny klub europejski „Euroklub” istnieje w naszej szkole od 20 lat. Od założenia do chwili obecnej prowadzony jest przez panią Krystynę Szymkowską.

Bogata działalność klubu dokumentowana jest w kronice SKE oraz w formie prezentacji multimedialnych w języku polskim i angielskim.

Do wybranych działań klubu należą:

– debaty n/t Unii Europejskiej z udziałem posłów i polityków,

– udział w Paradach Schumana,

– warsztaty w językach obcych prowadzone przez przedstawicieli wolontariatu europejskiego,

– spotkania z przedstawicielami ambasad, ministerstw i fundacji,

– lekcje europejskie w Centrum Debaty Publicznej MSZ,

– organizowanie w szkole wizyt gości z Irlandii panów P. Quigley i L. Mullin,

– udział w warszawskich obchodach Europejskiego Dnia Języków,

– wyjścia na imprezy okolicznościowe.

Interesujące? Jeśli tak, zapraszamy do udziału w działaniach „Euroklubu”.