O projekcie:

Realizacja projektu „Kapitalne Gimnazjum w Gminie Bemowo” w całości skierowana była do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie wynikała z chęci objęcia uczniów kompleksowym wsparciem w zakresie zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia programów odbiegających od tradycyjnego uczenia w szkole. Chcieliśmy podnieść wiedzę, umiejętności oraz rozwijać talenty uczniów zapewniając im jednocześnie ciekawe zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami.

 

Cele projektu:

  1. Wzrost wiedzy i umiejętności  Uczestników Projektu z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie poprzez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i językowych do końca IV 2014r.
  2. Podniesienie kompetencji kluczowych  Uczestników Projektu z Gimnazjum nr 83 z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych do końca XI 2014r.
  3. Wzrost zdolności  Uczestników Projektu z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 w Warszawie do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych poprzez wsparcie doradcy zawodowego do końca XI 2014r.

 

Realizowane zajęcia:

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

uczestnicy projektu uczyli się rozpoznawać podobieństwa i różnice w korzystaniu z różnego oprogramowania komputerowego, bezpiecznej pracy z zestawem ICT, gromadzenia, porządkowania informacji i korzystania z różnych zasobów. Odwiedzali ciekawe miejsca w Sieci. Uświadamiali sobie zagrożenia, nabywali dobre internetowe nawyki, uczyli się redagować teksty i poprawnie pisać. Uczyli się korzystać z możliwości edytora przy opracowywaniu graficznego kształtu dokumentu, jak odpowiedzialnie używać Sieci do komunikowania się z innymi, gdzie i w jaki sposób wyrażać swoje opinie i poglądy oraz szukać odpowiedzi na pytania. Dowiadywali się jak komputer pomaga w liczeniu i ułatwia zaprezentowanie danych na wykresach, wykształcili umiejętność rozwiązywania zadań z treścią oraz nauczyli się programować.

 

ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNO-LOGICZNE

uczestnicy projektu zostali objęci specjalnym programem ukierunkowanym na rozwój kompetencji matematycznych. Celem zajęć było rozwinięcie zdolności uczniów, którzy wykazują zainteresowanie matematyką i osiągają wysokie wyniki. Program zajęć był pełen gier i zabaw logiczno-matematycznych oraz konkursów z wykorzystaniem multitablicy. W ramach zajęć została stworzona możliwość kontaktu z uczniami uzdolnionymi z gimnazjum.

 

JĘZYK OBCY NIE JEST TAKI OBCY

język angielski prowadzony metodą Colina Rose- Metoda Colina Rose to opracowana przez jednego z najbardziej uznanych w świecie psychologów nowa metoda nauki języków obcych. Metoda jest oparta na najnowszych zdobyczach wiedzy o mózgu, w tym badaniach Rogera Sperry nad półkulowością mózgu (Nobel 1981) oraz koncepcji Inteligencji Wielorakich profesora pedagogiki Uniwersytetu Harvarda – Howarda Gardnera. Angażuje ona wszystkie zmysły jednocześnie. Nauka jest szybka, bezstresowa i przychodzi z łatwością. Dzięki temu skrócony zostaje czas nauki z kilku lat do 24 tygodni, po których uczeń osiąga pierwszy stopień samodzielności językowej (tzw. poziom B1). Metoda Colina Rose umożliwia każdemu łatwe uczenie się języka dzięki dostosowaniu sposobu podawania materiału do typu inteligencji, czy mówiąc prościej, do osobistych preferencji w sposobie uczenia się.

 

TECHNIKI SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ

zajęcia były realizowane w oparciu o gry i zabawy wspierające proces uczenia się jak: rozgrzewka mózgu, ćwiczenia koncentracji, rozwijanie twórczego myślenia, poznanie najprostszych technik pamięciowych, notowanie nielinearne, zapamiętywanie liczb (dat, wielkości geograficznych itp.). Dzięki kursowi dzieci zauważyły, że mają lepszą pamięć niż sądziły (zapamiętują szybko i trwale), poprawili koncentrację, uzyskali lepsze oceny szkolne, a także nabyli umiejętność organizowania czasu nauki.

 

KAŻDY MOŻE BYĆ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ

zajęcia z technik komunikatywnego mówienia i pisania w języku polskim – uczestnicy projektu realizowali program oparty na wyćwiczeniu umiejętności występowania, pisania, mówienia, poznali techniki poprawnego wysławiania się, uczyli się jak mówić, aby grupa słuchała oraz jak się zachować w sytuacjach trudnych podczas wystąpień.

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA ARTYSTÓW

w ramach zajęć uczestnicy projektu poznali techniki malowania, rysunku, filcowania, wykonywania ozdób świątecznych w różnych technikach oraz decoupagu.

 

 

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

ul. Warszawska 141
05-092 Łomianki

tel. 22 416 91 28
fax: 22 126 08 24
kom. 793 338 353
e-mail: biuro@ine.edu.pl

Adres korespondencyjny

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

ul. Mickiewicza 9 lok. U5
01-517 Warszawa