Projekt „Spadochron  Bemowo”

Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz bierze udział w projekcie „Spadochron  Bemowo”. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin z terenu dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (element lokalnego systemu wsparcia).

Projekt polega na wsparciu dzieci w rozwoju poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych, sportowych, animacyjnych, profilaktycznych oraz terapeutycznych. Realizowany jest we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo, Szkołami Podstawowymi na Bemowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Realizatorami projektu są organizacje pozarządowe: Fundacja Kagi, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael oraz Stowarzyszenie  Drzewko.

Koordynatorem projektu w szkole jest pedagog szkolny p. Marta Mankiewicz, u której rodzice uczniów mogą otrzymać informacje o ofercie zajęć realizowanych w szkole oraz poza nią.

W ofercie m.in.

– Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael zaprasza na bezpłatne zajęcia: warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,  „Szkoła uczenia się” (techniki szybkiego uczenia się), zajęcia na ściance wspinaczkowej;

– Fundacja Kagi oferuje program dietetyczny dla osób w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat: dziewczynki i chłopcy oraz 12-16 lat: dziewczęta. W grudniu odbędą się konsultacje dietetyczne, a od stycznia, cotygodniowe spotkania edukacyjno-gimnastyczne.

Zapraszamy!