Projekt „Irlandia w szkole” jest autorskim projektem edukacyjnym Fundacji Kultury Irlandzkiej. Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie ma na celu przybliżenie kultury, historii i tradycji Irlandii. Patronat honorowy nad projektem „Irlandia w szkole” objął Konsulat Honorowy Irlandii w Poznaniu. Koordynatorem projektu w szkole jest pani Krystyna Szymkowska.

O IRLANDII http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/o-irlandii

GEOGRAFIA IRLANDII http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/geografia

IRLANDZCY POECI I PISARZE http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/literatura/poeci-i-pisarze

MUZYKA IRLANDZKA http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/muzyka/rodzaje-i-historia

TANIEC IRLANDZKI http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/taniec/rodzaje-i-historia

TRADYCYJNE SPORTY IRLANDZKIE http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/sport

IRLANDZKIE JEDZENIE http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/jedzenie

GALERIA ZDJĘĆ http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/galeria

KOLOROWANKI http://www.fki.home.pl/irlandiawszkole/zabawa


Rok szkolny 2020/2021

153 ROCZNICA URODZIN PATRONKI SZKOŁY KONSTANCJI MARKIEWICZ

4 lutego 2021 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 364 w Warszawie obchodziła 153 rocznicę urodzin patronki szkoły Konstancji Markiewicz. Hrabina Constance Markievicz z domu Gore-Booth (1868-1927) przyjęła nazwisko męża Polaka, Kazimierza Markiewicza. Ta piękna, utalentowana arystokratka porzuciła wygodne życie  dla walki o niepodległość Irlandii, uzależnionej od  Imperium Brytyjskiego, wspaniałe kreacje zamieniła na zwykły wojskowy mundur, walcząc w oddziałach powstańczych. Kilkakrotnie więziona nie poddawała się, poświęcając swoje życie dla ojczyzny. Była pierwszą kobietą ministrem pracy (Minister for Labour). W jej pogrzebie brały udział tłumy Irlandczyków. W Dublinie i Sligo stoją pomniki poświęcone Konstancji Markiewicz. Pomysłodawcą nadania szkole imienia Konstancji Markievicz jest profesor Wawrzyniec Konarski.
W dniu 4.02.2021 na zajęciach j. angielskiego odbyły się lekcje tematyczne, przedstawiające postać patronki szkoły. Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego przygotowała wystawkę o K. Markievicz i wraz z uczniami kl. 2C i 1D gazetki ścienne.
Jest wiele publikacji, poświęconych życiu Konstancji Markievicz, opracowanych przez pana Patricka Quigley, irlandzkiego przyjaciela naszej szkoły. Zachęcamy do ich lektury.

DZIEŃ ŚW. PATRYKA – 17 MARCA 2021 R.

To 31 raz obchodów Dnia Św. Patryka w Szkole Podstawowej nr 364 w Warszawie. Ten i ubiegły rok bardzo różniły się od pozostałych lat. Starsze klasy przygotowywały prezentacje multimedialne nt. Irlandii i Św. Patryka, które były przedstawiane na lekcjach j. angielskiego.
Klasy I-III i „zerówki” uczestniczyły w warsztatach, poświęconych temu Dniu. Najmłodsze dzieci wycinały koniczynki, uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich drużynowo lub indywidualnie malowali portret leprechauna – irlandzkiego skrzata. Chętni uczniowie wykonali zielone kapelusze – powstało 21 „green top hats”.
Na lekcjach j. angielskiego klas młodszych prezentowane były filmiki związane ze Świętem. W kl. 1D udało się przeprowadzić quiz o Irlandii i Św. Patryku. Natomiast w klasie 2 B uczniowie podczas zajęć z edukacji plastycznej tworzyli irlandzkiego skrzata z plasteliny uwzględniając tęczę i dzban ze złotem.
Na zajęciach świetlicowych dzieci dowiedziały się dlaczego ta postać jest ważna dla naszej szkoły. Poznały niektóre fakty oraz legendy dotyczące życiorysu świętego Patryka. Wykonywały kolorowanki przedstawiające postać świętego, układały puzzle stworzone przez siebie, a także rozkodowywały obrazek przedstawiający koniczynkę (roślinę związaną z postacią patrona Irlandii – świętego Patryka). Zajęcia umilała muzyka irlandzka.
Korytarze zostały udekorowane pracami dzieci, oczywiście dominujący kolor to zielony.