Projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” autorstwa Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

Sieć Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

7 obszarów „Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo” https://youtu.be/8pMi6us5QoA

Więcej o „Szkole Odpowiedzialnej Cyfrowo” https://dbamomojzasieg.pl/soc/

 

WEBINARY DLA RODZICÓW:

– „Nastolatki wysoko wrażliwe” – 02.03.2022, godz. 19:00 – 19:45

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/r1-nastolatki-wysoko-wrazliwe

– „Profilaktyka depresji z perspektywy specjalistów” – 10.03.2022, godz. 19:00 – 19:45

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/r2-profilaktyka-depresji-z-perspektywy-specjalistow

– „Trudności życiowe nastolatków” – 16.03.2022, godz. 19:00 – 19:45

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/r3-trudnosci-zyciowe-nastolatkow

– „Efektywna komunikacja, ukierunkowana na budowanie poczucia własnej wartości dziecka” – 24.03.2022, godz. 19:00 – 19:45

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/r4-efektywna-komunikacja

– „Radzenie sobie ze stresem + umiejętności samoregulacji” – 04.04.2022, godz. 19:00 – 19:45

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/r5-radzenie-sobie-ze-stresem

– „Odporność psychiczna, jak nauczyć dziecko dbać o siebie w trudnych sytuacjach?” – 28.04.2022, godz. 19:00 – 19:45

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/r6-odpornosc-psychiczna-jak-nauczyc-dziecko-dbac-o-siebie-w-trudnych-sytuacjach

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

– „Efektywna komunikacja, ukierunkowana na budowanie poczucia własnej wartości ucznia” – 03.03.2022, godz. 19:00 – 20:30

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/n1-efektywna-komunikacja

– „Odporność psychiczna, jak nauczyć uczniów dbać o siebie w trudnych sytuacjach?” – 17.03.2022, godz. 19:00 – 20:30

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/n2-odpornosc-psychiczna

– „W jaki sposób stosować motywującą informację zwrotną oraz komunikat typu JA?” – 31.03.2022, godz. 19:00 – 20:30

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/n3-motywujaca-informacja-zwrotna

– „Co zrobić w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że to co przeżywa uczeń/dziecko to depresja? Rozmowa z pedagogiem, prawnikiem i psychiatrą” –  25.04.2022, godz. 19:00 – 20:30

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/n5-co-zrobic-jesli-to-depresja

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE:

– 10 zasad higieny cyfrowej https://youtu.be/QvylySSkZ8M