W roku szkolnym 2021/2022 nasza Szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”, który realizowany jest przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  – jednostkę organizacyjną Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.

 Więcej o programie: https://www.wcies.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/sppc

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Prawa człowieka w szkole

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-02.pdf

Budowanie relacji

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-zdalny_online.pdf

Świat bez przemocy – część 1

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-06_cz1.pdf

Świat bez przemocy – część 2

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-06_cz2.pdf

Diagnoza zachowań związanych z przemocą w szkole z perspektywy uczennic i uczniów

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-03.pdf

Łańcuch dyskryminacji i przemoc w szkole

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-04.pdf

Reagowanie na przemoc rówieśniczą

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-05.pdf

Jak radzić sobie z przemocą i dyskryminacją w szkole?

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-01.pdf

Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole?

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z_DZIECI_online.pdf

Trudne zachowania uczennic i uczniów podczas lekcji i złe relacje w klasie – propozycje rozwiązań wychowawczych

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-08.pdf

Współpraca z rodzicami

https://www.wcies.edu.pl/media/system/pdf/prawa/Antydyskryminacja_z-07.pdf