W poniedziałek 23 i 30.10.23 r. uczniowie klasy 2B uczestniczyli w warsztatach z programowania. Projekt „Cyfrowy Kierunkowskaz” realizowany jest w ramach Programu „Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2022-2023”.

Zajęcia były realizowane w Centralnym Domu Technologii w metodyce STEAM. To innowacyjny model nauczania rozwijający kompetencje przyszłości takie jak umiejętności krytycznego i projektowego myślenia, dociekania i analizowania, współpracy i kreatywności. Kurs obejmował 4 lekcje realizowane podczas 2 spotkań warsztatowych po 90 minut każde.

W trakcie pierwszych warsztatów uczestnicy poznali roboty edukacyjne Photon, podstawy programowania wizualnego oraz tworzyli własne trasy przejazdu robotów, które następnie samodzielnie programowali.

W czasie drugich warsztatów uczestnicy programowali „Robopsa” – wykorzystywali pętle, instrukcje warunkowe oraz czujniki światła, dźwięk by stworzyć własny program „robota stróżującego”. Tworzenie programu „robopsa” reagującego na komendy, przybliżyło uczestnikom działanie „sztucznych inteligencji” oraz połączyło naukę programowania z tematem dbania o nasze domowe zwierzęta.

Natomiast klasa 6B wraz z wychowawcami uczestniczyła w dniach 24 i 31.10.23 r. w warsztatach „Projektowanie miasta przyszłości”.
Na pierwszych zajęciach, uczestnicy poznali podstawy projektowania i modelowania przestrzeni miejskiej w 3D – wcielając się w rolę badaczy i projektantów, uczestnicy zdiagnozowali najważniejsze potrzeby mieszkańców Warszawy w kontekście przestrzeni miejskiej oraz zaprojektowali park przyszłości, którego makietę zbudowali w programie do modelowania 3D. Na drugim warsztacie uczestnicy kursu poznali podstawy programowania oraz konstrukcji obwodów elektrycznych za pomocą płytki rozwojowej Microbit. Celem każdej grupy było poznanie różnego rodzaju rozwiązań Smart city, a następnie stworzenie własnego rozwiązania technicznego. Uczestnicy poprzez budowę makiety „inteligentnego budynku” oraz zaprogramowanie płytki microbit wraz z wybranym czujnikiem, tworzyli miniaturowe, prototypowe Inteligentne miasto.