Od stycznia 2024 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom współpracuje z naszą Szkołą w ramach projektu „Oswoić Konflikt!” współfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. W projekcie biorą udział dwie klasy z naszej placówki.

Celem projektu „Oswoić Konflikt!” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami, samoregulacji, komunikacji i współpracy, czyli tych elementów, które pozwalają dzieciom radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz przyczyniają się do tworzenia dla siebie nawzajem przyjaznego i wspierającego środowiska w klasie.

W ramach projektu w naszej Szkole prowadzone są następujące działania:

Odbędą się w sumie 4 spotkania warsztatowe o łącznej długości 12 godzin dydaktycznych w terminie od stycznia do kwietnia 2024 roku;

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: qzmianom.org/ok

Projekt „Oswoić Konflikt!” jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.