1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html?search=358527576680

 

Informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 „Wybierz szkołę dla siebie” – https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/98228592/Informator_02_24-25+_04.pdf/f8ad9352-e830-ba74-5914-ee5ac7a88103?t=1710240577875

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025: https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2
Terminy „Dni otwartych” dla uczniów szkół podstawowych w formie stacjonarnej i online: https://edukacja.um.warszawa.pl/dni-otwarte

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2024/2025: https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru

Minimalne progi punktowe – zestawienie najniższej liczby punktów, jaką uzyskali kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do poszczególnych oddziałów/grup klas pierwszych warszawskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024: https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/83605261/minimalna+liczba+punkt%C3%B3w+2023.pdf/b39cfc17-2472-73b8-629b-2b40da13e242?t=1690284295052

Kalkulator do obliczenia punktów: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Wyszukiwarka profili: https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne?w=mazowieckie&m=warszawa&t=liceum&tp=matematyczny&sr=po_najwiecej