Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla oddziałów 0 – 8 w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie od dnia 21 lutego 2022 r. prowadzone będą w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

  1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie w dniach: 27.01.2022 – 27.02.2022 prowadzone będą:
    • w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
    • w klasach I-IV w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
    • w klasach V – VIII w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma MS Teams)… [czytaj więcej]

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Zapewnienie bezpieczeństwa przy optymalnych warunkach nauki oraz dbałość o zdrowie, to priorytetowe cele całego środowiska oświatowego.

Aby nauka w trybie stacjonarnym – mimo stanu epidemii – trwała jak najdłużej, organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju odbywa się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów (w szczególności obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej).

Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Szkoły obowiązuje „Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie oraz postępowania prewencyjnego pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego” dostępny pod linkiem:

https://sp364.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/regulamin_rezim_sanitarny_01.09.2021.pdf

Pamiętajmy również o:

– właściwym odżywianiu w czasie pandemii
(stanowisko Komitetu Nauki o Żywności Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19: https://www.gov.pl/web/psse-makow-mazowiecki/stanowiska-komitetu-nauki-o-zywnosci-czlowieka-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-zalecen-zywieniowych-podczas-pandemii-covid-19

– aktywności fizycznej

– roli szczepień w codziennym życiu
(więcej informacji na temat szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo  oraz https://www.gov.pl/web/szczepimysie).

Materiał opracowany na podstawie komunikatu „Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym” Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo,
w związku z odnotowywanymi w województwie mazowieckim przypadkami wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących (m.in. lisów, nietoperzy, saren itp.) oraz domowych (np. kotów) polecamy materiały na temat tego
zagadnienia:
– WŚCIEKLIZNA. Bądźmy ostrożni! (prezentacja + ulotka):
– UWAGA! Przypadki wścieklizny u zwierząt na terenie Warszawy:
– Przypadki wścieklizny – najnowsze informacje:

Informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych…[czytaj więcej]

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie w dniach: 20.12.2021 – 09.01.2022 prowadzone będą:

  • w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
  • w klasach I-VIII w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma MS Teams)…[czytaj więcej]

Informujemy, że od 2 listopada 2021 roku wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Osobom przewlekle chorym, ze względu na niską odporność, zalecana jest dawka uzupełniająca, która może być podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych.

Ponadto, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych. Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od początku listopada 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące szczepień na grypę zostały podane na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

 Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży.

Treść pisma

Harmonogram działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie w zakresie wsparcia rodziców i uczniów po powrocie do szkół [czytaj więcej]

Uwaga! Przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego:
– plakat informacyjny [czytaj więcej]
– komunikat prasowy [czytaj więcej]