Szanowni Państwo,

szkolny zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego zachęca Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki antybiotykoodporności, które zostały opracowane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.

Profilaktyka antybiotykoodporności: https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/profilaktyka-antybiotykoopornosci

Działanie ma na celu wzrost świadomości oraz uwrażliwienie na nadużywanie antybiotyków. Jest odpowiedzią na postępujące zjawisko oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Jest to problem globalny, który stanowi jedno z największych zagrożeń zdrowia publicznego.

Zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

 

Superbakterie oporniaki [czytaj więcej]

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie, którzy mają aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie).

Takie orzeczenia wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na kolejne etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny.

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie ważne do końca roku szkolnego, musisz wystąpić o nowe orzeczenie. Aktualne orzeczenie dołącz do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto potrzebuje nowego orzeczenia

  • dziecko z „zerówki”, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny, czyli klasy 1–3 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 3 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, czyli klasy 4–8 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
  • uczeń, którego orzeczenie traci ważność w roku szkolnym 2023/2024 i który ubiega się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie orzeczenia rodzice lub opiekunowie prawni składają w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, zgłoś się do poradni, która jest rejonowa dla tej placówki. Informację, gdzie jest rejonowa poradnia, znajdziesz w przedszkolu lub szkole.

Jeśli Twoje dziecko w obecnym roku szkolnym nie chodzi do przedszkola ani szkoły zgłoś się do poradni w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

[!] Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły specjalnej od 1 września 2024 r., wystąp o nowe orzeczenie.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę znajdziesz na stronie miasta (edukacja.um.warszawa.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką „Omdlenia” przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

Link do ulotki o omdleniach: https://dokumenty.mein.gov.pl/a9bc7e32-dec9-41b7-bec8-409a5eaefadb/ulotkaomdleniawersjadodruku.pdf

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomocy w sytuacjach kryzysowych realizowaną przez wyspecjalizowaną placówkę funkcjonująca w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, utworzoną przez  Ośrodek Pomocy Społecznej: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, ul. Rozłogi 10.

Informacja dla Rodziców [czytaj więcej]

W stolicy rośnie liczba dzików. Tylko od początku 2023 roku do Lasów Miejskich – Warszawa wpłynęło niemal 1100 zgłoszeń dotyczących ich obecności. Miasto apeluje, aby nie dokarmiać zwierząt.

Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzików oraz nie ułatwiać im dostępu do pożywienia. Rozrzucanie resztek jedzenia czy nieodpowiednie zabezpieczenie śmietników jest dla nich dodatkową zachętą do odwiedzania terenów zabudowanych. Nie należy również prowokować zwierząt ani do nich podchodzić, np. by zrobić zdjęcie.

Więcej informacji: https://um.warszawa.pl/-/warszawa-przestrzega-nie-dokarmiaj-dzikow

Szanowni Państwo,

na prośbę Biura Edukacji m.st. Warszawy informujemy, że z dniem1 września 2024 r. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”, ul. Wiśniowa 56 zmieni siedzibę na ul. Dzielną 7 w Warszawie.

 

Podstawa prawna: uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXVII/2509/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul Wiśniowa 56.

 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z póź. zmian.) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów i prawnych opiekunów.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie w ramach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. dzień otwarty dla rodziców i kandydatów:

– do oddziału przedszkolnego o godzinie 17:00,

– do klas pierwszych o godzinie 18:00.

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z kandydatami.

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w m.st. Warszawie w ramach projektu dotyczącego profilaktyki wszawicy poleca materiały edukacyjne:

– list intencyjny skierowany do rodziców dzieci/uczniów [czytaj więcej]

– plakat pn. „Co lubią wszy?!”  [czytaj więcej]

Więcej informacji na temat profilaktyki wszawicy oraz materiały do pobrania w formie elektronicznej (plakaty, ulotki, broszury) znajdują się na stronach internetowych:

– Profilaktyka wszawicy! https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/profilaktyka-wszawicy
– Wszawica – leczenie i zapobieganie. Fakty i mity o wszawicy https://www.gov.pl/web/gis/wszawica–leczenie-i-zapobieganie–fakty-i-mity-o-wszawicy

 

z upoważnienia PPIS w m.st. Warszawie

Mariola Garbacz-Remfeld

Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia

Komunikat Biura Gospodarki Odpadami:

Żywe świąteczne drzewko nie tylko na jeden sezon? Tak – jeśli to choinka kupiona w doniczce. Po świętach można ją przesadzić do własnego ogródka lub lasu.

Warszawa po raz kolejny zachęca mieszkańców, by na Święta Bożego Narodzenia kupowali choinki w doniczkach. Iglaki mogą później zyskać drugie życie. Miejscy leśnicy, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizują zbiórki świątecznych drzewek (a później posadzą je w lasach):

– 14 stycznia 2023 r. – pod Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Rydzowej 1A,

– 21 stycznia 2023 r. – pod główną siedzibą Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A.

Przyjmowane będą wyłącznie rodzime gatunki drzewek: świerk pospolity, sosna zwyczajna i jodła pospolita. Leśnicy przypominają, że iglaki najlepiej jest trzymać w domu jak najkrócej – zwiększa to szanse na późniejsze przyjęcie się drzewka w lesie. Dlatego najlepiej jest przenieść choinkę na balkon tuż po świętach.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla oddziałów 0 – 8 w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie od dnia 21 lutego 2022 r. prowadzone będą w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.