Komunikat w sprawie przerwy w dostawie ciepła (w tym ciepłej wody) w dniu 10 czerwca 2024 r. w godz. 11:00-14:00 do budynku Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie przy ul. Andriollego 1 [czytaj więcej]

Informujemy, że Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV finansowanych przez m.st. Warszawa. Szczepienie zapobiega zakażeniem się wirusem HPV i chroni przed niektórymi nowotworami.

Beneficjentami programu są chłopcy i dziewczynki, którzy ukończyli 12. rok życia a przed ukończeniem 13. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 6 miesięcy. Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki – druga dawka może zostać podana już po ukończeniu 13. roku życia. Preparatem stosowanym w programie jest szczepionka Gardasil 9. Przed wykonaniem szczepienia niezbędna jest konsultacja lekarska (wywiad i badanie lekarskie) w celu wykluczenia przeciwskazań. Obie dawki szczepionki są bezpłatne dla mieszkańców m.st. Warszawy.

Szczepienia wykonywane są w punktach szczepień przy poradniach POZ dla dzieci w przychodniach przy ul. Cegielnianej 8, ul. Janiszowskiej 15 oraz

ul. 1 Sierpnia 36A.

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy: https://www.zozbemowo.pl/

Plakat  https://sp364.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/szczepienia-przeciwko-HPV.pdf

Zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego w naszej szkole zaprasza do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi w ramach akcji dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień.

 

Krztusiec [czytaj więcej]

Odra [czytaj więcej]

Szczepienia dla dzieci, prezentacja [czytaj więcej]

Dziecko-ETSZ [czytaj więcej]

Szanowni Państwo,
w związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na odrę na terenie m.st. Warszawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie prosi wszystkich rodziców o sprawdzenie czy Państwa dzieci szczepione są zgodnie z Kalendarzem Szczepień Ochronnych oraz w miarę możliwości o pilne uzupełnienie szczepień, które w znaczny sposób zabezpieczą Państwa dziecko i rodzinę.

Odra jest bardzo zaraźliwą, poważną chorobą w pierwszym etapie z wysoką gorączką, kaszlem często z zapaleniem spojówek, w późniejszym etapie z charakterystyczną wysypką.

Bardzo groźne są powikłania neurologiczne m. in. zapalenie mózgu.

Szczepionka charakteryzuje się wysoką skutecznością i może zapobiec zachorowaniu nawet gdy, szczepienie jest wykonane po kontakcie z osobą chorą.

W razie wystąpienia objawów odry (w szczególności u osoby niezaszczepionej) należy ograniczyć kontakt z innymi osobami a następnie zgłosić się do lekarza POZ najlepiej na początku w formie teleporady.

Dodatkowe informacje znajdą państwo na stronie https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/jak-mozna-zarazic-sie-odra

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

Oddział Promocji Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa

tel: (22) 311 80 07-08-09
e – mail: ozp.psse.warszawa@sanepid.gov.pl

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w ramach akcji profilaktycznej dotyczącej zatruć pokarmowych oraz chorób brudnych rąk:

– plakat „Jak uniknąć zatruć pokarmowych?” zobacz,

– plakat „Myj ręce! Unikniesz chorób” zobacz,

– ulotka „5 kroków do bezpiecznej żywności” w języku polskim i języku ukraińskim zobacz,

– prezentacja dla rodziców zobacz.

Zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego
w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Szanowni Państwo,

w związku z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) uprzejmie informujemy, że dnia 15 lutego 2024 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr XCV/3141/2024 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie, ul. Andriollego 1.

Przekształcenie to będzie polegało na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole.

W związku z obowiązującym prawem konieczne jest przekazanie powyższego zawiadomienia rodzicom/prawnym opiekunom uczniów uczęszczających do Szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Treść Uchwały nr XCV/3141/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 lutego 2024 r. [czytaj więcej]

Szanowni Państwo,

informujemy, że na mocy Uchwały nr XCI/2985/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, z dniem 1 września 2024 r. zmianie ulega granica obwodu Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Treść Uchwały nr XCI/2985/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. [czytaj więcej]

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi i harmonogramami dotyczącymi opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.:

– zasady zapisów na opiekę wakacyjną [czytaj więcej]

– harmonogram zapisu na dyżury wakacyjne [czytaj więcej]

– harmonogram dyżurów wakacyjnych [czytaj więcej]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w sobotę 23 marca 2024 r. o godzinie 20:30 w Warszawie odbędzie się ogólnoświatowa akcja „Godzina dla Ziemi” (Earth Hour) przeprowadzana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. Akcja objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

W tym dniu osoby prywatne, firmy oraz miasta na całym świecie na jedną godzinę wyłączają światła i iluminacje. Inicjatywa ma na celu skłonić ludzi do refleksji nt. środowiska, które nas otacza i wpływu każdego z nas na jego ochronę.

Tegoroczna edycja akcji poświęcona będzie rzekom. W przedostatnią sobotę marca 2024 roku w całej Polsce zgasną światła w geście solidarności z ideą ochrony naszego wspólnego domu, czyli naszej planety. Każdy z nas, każdego dnia, w niewielkim stopniu zmieniając swoje nawyki może przyczynić się do ograniczenia swojego negatywnego wpływu na naszą planetę.

Zachęcamy do włączenia się w akcję „Godzina dla Ziemi”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Szanowni Państwo,

szkolny zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego zachęca Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki antybiotykoodporności, które zostały opracowane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.

Profilaktyka antybiotykoodporności: https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/profilaktyka-antybiotykoopornosci

Działanie ma na celu wzrost świadomości oraz uwrażliwienie na nadużywanie antybiotyków. Jest odpowiedzią na postępujące zjawisko oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Jest to problem globalny, który stanowi jedno z największych zagrożeń zdrowia publicznego.

Zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

 

Superbakterie oporniaki [czytaj więcej]