Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w ramach akcji profilaktycznej dotyczącej zatruć pokarmowych oraz chorób brudnych rąk:

– plakat „Jak uniknąć zatruć pokarmowych?” zobacz,

– plakat „Myj ręce! Unikniesz chorób” zobacz,

– ulotka „5 kroków do bezpiecznej żywności” w języku polskim i języku ukraińskim zobacz,

– prezentacja dla rodziców zobacz.

Zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego
w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Szanowni Państwo,

w związku z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) uprzejmie informujemy, że dnia 15 lutego 2024 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr XCV/3141/2024 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie, ul. Andriollego 1.

Przekształcenie to będzie polegało na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole.

W związku z obowiązującym prawem konieczne jest przekazanie powyższego zawiadomienia rodzicom/prawnym opiekunom uczniów uczęszczających do Szkoły.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Treść Uchwały nr XCV/3141/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 lutego 2024 r. [czytaj więcej]

Szanowni Państwo,

informujemy, że na mocy Uchwały nr XCI/2985/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, z dniem 1 września 2024 r. zmianie ulega granica obwodu Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Treść Uchwały nr XCI/2985/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. [czytaj więcej]

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi i harmonogramami dotyczącymi opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.:

– zasady zapisów na opiekę wakacyjną [czytaj więcej]

– harmonogram zapisu na dyżury wakacyjne [czytaj więcej]

– harmonogram dyżurów wakacyjnych [czytaj więcej]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w sobotę 23 marca 2024 r. o godzinie 20:30 w Warszawie odbędzie się ogólnoświatowa akcja „Godzina dla Ziemi” (Earth Hour) przeprowadzana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. Akcja objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

W tym dniu osoby prywatne, firmy oraz miasta na całym świecie na jedną godzinę wyłączają światła i iluminacje. Inicjatywa ma na celu skłonić ludzi do refleksji nt. środowiska, które nas otacza i wpływu każdego z nas na jego ochronę.

Tegoroczna edycja akcji poświęcona będzie rzekom. W przedostatnią sobotę marca 2024 roku w całej Polsce zgasną światła w geście solidarności z ideą ochrony naszego wspólnego domu, czyli naszej planety. Każdy z nas, każdego dnia, w niewielkim stopniu zmieniając swoje nawyki może przyczynić się do ograniczenia swojego negatywnego wpływu na naszą planetę.

Zachęcamy do włączenia się w akcję „Godzina dla Ziemi”.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.

Szanowni Państwo,

szkolny zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego zachęca Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki antybiotykoodporności, które zostały opracowane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.

Profilaktyka antybiotykoodporności: https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/profilaktyka-antybiotykoopornosci

Działanie ma na celu wzrost świadomości oraz uwrażliwienie na nadużywanie antybiotyków. Jest odpowiedzią na postępujące zjawisko oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Jest to problem globalny, który stanowi jedno z największych zagrożeń zdrowia publicznego.

Zespół ds. bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

 

Superbakterie oporniaki [czytaj więcej]

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie, którzy mają aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie).

Takie orzeczenia wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na kolejne etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na jeden rok szkolny.

Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie ważne do końca roku szkolnego, musisz wystąpić o nowe orzeczenie. Aktualne orzeczenie dołącz do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kto potrzebuje nowego orzeczenia

  • dziecko z „zerówki”, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na I etap edukacyjny, czyli klasy 1–3 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 3 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, czyli klasy 4–8 szkoły podstawowej)
  • uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, który ubiega się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej)
  • uczeń, którego orzeczenie traci ważność w roku szkolnym 2023/2024 i który ubiega się o przyjęcie do szkoły specjalnej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie orzeczenia rodzice lub opiekunowie prawni składają w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, zgłoś się do poradni, która jest rejonowa dla tej placówki. Informację, gdzie jest rejonowa poradnia, znajdziesz w przedszkolu lub szkole.

Jeśli Twoje dziecko w obecnym roku szkolnym nie chodzi do przedszkola ani szkoły zgłoś się do poradni w rejonie swojego miejsca zamieszkania.

[!] Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły specjalnej od 1 września 2024 r., wystąp o nowe orzeczenie.

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę znajdziesz na stronie miasta (edukacja.um.warszawa.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką „Omdlenia” przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

Link do ulotki o omdleniach: https://dokumenty.mein.gov.pl/a9bc7e32-dec9-41b7-bec8-409a5eaefadb/ulotkaomdleniawersjadodruku.pdf

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomocy w sytuacjach kryzysowych realizowaną przez wyspecjalizowaną placówkę funkcjonująca w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, utworzoną przez  Ośrodek Pomocy Społecznej: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, ul. Rozłogi 10.

Informacja dla Rodziców [czytaj więcej]

W stolicy rośnie liczba dzików. Tylko od początku 2023 roku do Lasów Miejskich – Warszawa wpłynęło niemal 1100 zgłoszeń dotyczących ich obecności. Miasto apeluje, aby nie dokarmiać zwierząt.

Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzików oraz nie ułatwiać im dostępu do pożywienia. Rozrzucanie resztek jedzenia czy nieodpowiednie zabezpieczenie śmietników jest dla nich dodatkową zachętą do odwiedzania terenów zabudowanych. Nie należy również prowokować zwierząt ani do nich podchodzić, np. by zrobić zdjęcie.

Więcej informacji: https://um.warszawa.pl/-/warszawa-przestrzega-nie-dokarmiaj-dzikow