Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Zapewnienie bezpieczeństwa przy optymalnych warunkach nauki oraz dbałość o zdrowie, to priorytetowe cele całego środowiska oświatowego.

Aby nauka w trybie stacjonarnym – mimo stanu epidemii – trwała jak najdłużej, organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju odbywa się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów (w szczególności obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej).

Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Szkoły obowiązuje „Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie oraz postępowania prewencyjnego pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego” dostępny pod linkiem:

https://sp364.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/regulamin_rezim_sanitarny_01.09.2021.pdf

Pamiętajmy również o:

– właściwym odżywianiu w czasie pandemii
(stanowisko Komitetu Nauki o Żywności Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19: https://www.gov.pl/web/psse-makow-mazowiecki/stanowiska-komitetu-nauki-o-zywnosci-czlowieka-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-zalecen-zywieniowych-podczas-pandemii-covid-19

– aktywności fizycznej

– roli szczepień w codziennym życiu
(więcej informacji na temat szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo  oraz https://www.gov.pl/web/szczepimysie).

Materiał opracowany na podstawie komunikatu „Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym” Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo,
w związku z odnotowywanymi w województwie mazowieckim przypadkami wścieklizny wśród zwierząt wolno żyjących (m.in. lisów, nietoperzy, saren itp.) oraz domowych (np. kotów) polecamy materiały na temat tego
zagadnienia:
– WŚCIEKLIZNA. Bądźmy ostrożni! (prezentacja + ulotka):
– UWAGA! Przypadki wścieklizny u zwierząt na terenie Warszawy:
– Przypadki wścieklizny – najnowsze informacje:

Informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych…[czytaj więcej]

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie w dniach: 20.12.2021 – 09.01.2022 prowadzone będą:

  • w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego;
  • w klasach I-VIII w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma MS Teams)…[czytaj więcej]

Informujemy, że od 2 listopada 2021 roku wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Osobom przewlekle chorym, ze względu na niską odporność, zalecana jest dawka uzupełniająca, która może być podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych.

Ponadto, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych. Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od początku listopada 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące szczepień na grypę zostały podane na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

 Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży.

Treść pisma

Harmonogram działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie w zakresie wsparcia rodziców i uczniów po powrocie do szkół [czytaj więcej]

Uwaga! Przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego:
– plakat informacyjny [czytaj więcej]
– komunikat prasowy [czytaj więcej]

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie w dniach: 4 – 16 maja 2021 r. prowadzone będą:

  • w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego; [czytaj więcej]

W związku z inicjatywą, zgłoszoną przez pana Maksymiliana Ciszkowskiego – Przewodniczącego MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY BEMOWO i rekomendacji pana Piotra Kobierskiego – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo, przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii “TYDZIEŃ ULGI”, zainicjowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, skierowanej do uczniów powracających do szkół po zakończeniu nauki zdalnej, informujemy, że ta kampania będzie prowadzona także w naszej szkole.

Wprowadzany TYDZIEŃ ULGI to dla uczniów powracających do nauki stacjonarnej tydzień bez klasówek, bez odpytywania i bez zadawania prac domowych.

DWIE GODZINY SZCZĘŚCIA to w pierwszym dniu powrotu do szkoły, dwie pierwsze godziny zajęć z wychowawcą i/lub pedagogami (jako godziny wychowawcze) w celu rozmów z uczniami, ułatwienia im odbudowywania relacji uczniowskich, odnalezienia się w rzeczywistości szkolnej. Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania obniżą stres towarzyszący dzieciom na co dzień.                                 plakat