Projekt edukacyjny „Torba-borba na Krochmalnej – uczniowie SP 364 poprzez przedwojenne warszawskie gry i zabawy dziecięce poznają tradycję oraz kulturę żydowską” realizowany był okresie: 2022 – 2024.

Koordynatorki projektu: p. Krystyna Szymkowska – nauczycielka historii, p. Teresa Barszcz – nauczycielka etyki, p. Agnieszka Prokopczyk – wychowawczyni w świetlicy szkolnej.

Działania projektowe:

1) wdrożenie projektu „Wielokulturowa SP 364 miejscem spotkań wielu odmienności”: luty-grudzień 2022,

2) wdrożenie oferty edukacyjnej Muzeum POLIN (lekcje muzealne, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli): 2022-2024,

3) akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” (upowszechnianie wiedzy o powstaniu w Getcie Warszawskim oraz uhonorowanie jego bohaterów): kwiecień 2022, kwiecień 2023,

4) świetlicowe warsztaty z rękodzieła (m.in. własnoręczne wykonywanie zabawek, wycinanki): 2022-2024,

5) organizacja konkursów recytatorskich (wierszyki, rymowanki): 2022-2024,

6) zajęcia edukacyjne z zakresu kultury żydowskiej (m.in. lekcje historii i etyki, zajęcia świetlicowe): 2022-2024,

7) realizacja projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” (m.in. poznanie Warszawy związanej z historią oraz kulturą żydowską):  2023-2024,

8) wdrożenie projektu „Czy grasz w klipę? Uczniowie SP nr 364 poznają gry dzieci żydowskich oraz ich tragiczny los w czasie II wojny światowej”: luty-maj 2023,

9) wdrożenie projektu „W gry gram, więc wiedzę mam – uczniowie klas I-III Szkoła Podstawowa nr 364 grają w planszówki”: luty-czerwiec 2023,

10) udział uczniów w konkursie plastycznym „Metropolia warszawska w 2040 roku” (pobudzenie wyobraźni uczniów oraz odzwierciedlenie oczekiwań odnośnie tego, jak będzie wyglądała metropolia warszawska w 2040 roku – nagroda: II miejsce dla uczniów klasy 6B/7): marzec-czerwiec 2023,

11) szkolny piknik integracyjny „Razem bez wyjątków” (integracja społeczności szkolnej): 3 czerwca 2023.

 

Projekt opierał się na aktywnym uczestnictwie uczniów i uczennic z klas 1-8 w zaplanowanych działaniach. Jego celem było zdobycie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat historii, tradycji i kultury żydowskiej oraz wykształcenie postawy tolerancji, szacunku i otwartości na inne kultury.