1. Uczniowie oraz rodzice mogą korzystać z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

w Poradni nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich 17,

tel: (22) 666-17-73, (22) 666-17-74

Link do poradni: www.ppp20.pl


2. Godziny pracy szkolnych pedagogów w roku szkolnym 2023/2024: [czytaj więcej]

3. Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (ZAŁĄCZNIK)

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie


Telefony zaufania link

Wsparcie psychologiczne dla młodzieży


INFORMACJE O NUMERACH TELEFONÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA ORAZ POMOCY MŁODYM LUDZIOM

W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Komendzie Głównej Policji opracowany został plakat i ulotka zawierająca informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia oraz pomocy młodym ludziom.
Na ulotce znajduje się kod QR, który przekierowuje na opracowaną w Komendzie Głównej Policji stronę internetową dedykowaną tym telefonom, pod którymi konsultanci udzielają wsparcia i pomocy. Na stronie zamieszczony jest opis, z jakimi problemami można dzwonić pod wskazane numery telefonów lub pisać na chacie oraz link przekierowujący do stron dedykowanych poszczególnym telefonom zaufania.


TELEFONY ZAUFANIA ORAZ INFOLINIA WSPARCIA

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

https://dokumenty.mein.gov.pl/f201efc8-0ae9-4ad2-97d1-eb0b400d74f5/ramkapomocowa.png


Pomoc Warszawy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym:

https://um.warszawa.pl/-/pomoc-warszawy-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-kryzysie-psychicznym


Poradnika dla rodzica: „Jak pomagać dziecku w kryzysie” [czytaj więcej]

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą pomocy psychologicznej dla młodzieży opracowanej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
W ramach pomocy psychologicznej dla nastolatków Komitet oferuje:
– konsultacje indywidualne,
– spotkania wsparciowe i psychoedukacyjne – terapię indywidualną oraz grupy terapeutyczno-rozwojowe.

Więcej szczegółów na temat oferty [czytaj więcej]


Aktualne informacje:


„POZNAJĘ SIEBIE” – TRENING DLA NASTOLATKÓW POCHODZENIA UKRAIŃSKIEGO

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi między 11 a 13 rokiem życia (uczniowie klas 4 – 6), pochodzenia ukraińskiego, do udziału w treningu „Poznaję siebie”. Jego celem jest wsparcie w adaptacji do życia w nowym miejscu.

Spotkania z dziećmi będą poprzedzone cyklem spotkań z rodzicami w celu przedstawienia różnic w systemach wychowawczych oraz prawnych obowiązującymi w Polsce i w  Ukrainie.

Planowane jest 10 spotkań. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w godzinach 15:30 – 17:30 w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej przy ul. Lazurowej 14.

Więcej szczegółów [czytaj więcej]


Webinar dla rodziców i nauczycieli: „Jak budować pozytywną samoocenę uczniów i uczennic? Negatywne postrzeganie własnego ciała a relacje rówieśnicze i wyniki w nauce”.

Współcześni nastolatkowie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują wsparcia w budowaniu pozytywnej samooceny i pewności siebie. Zaangażowani w media społecznościowe, stykają się z toksycznymi treściami i nierealnymi ideałami piękna, których osiągnięcie w zdrowy sposób jest często niemożliwe.

Codziennie doświadczają silnych i często sprzecznych emocji, a przy tym – przez swój wiek – pozostają wrażliwi i w konsekwencji przestają w siebie wierzyć. Niska samoocena wpływa na relacje rówieśnicze, wyniki w nauce, zdrowie psychiczne, koncentrację, aktywność i zaangażowanie na lekcjach.

Pomóż nastolatkom w budowaniu pozytywnej relacji ze swoim ciałem, aby lęki związane z wyglądem nie były barierą do korzystania ze swojego potencjału!

 

Webinar: 27 listopada (poniedziałek) 2023 r. , w godz. 18.00-19.30

Zapisy: https://zapisy.ceo.org.pl/activity/1001/overview

Swoją ekspercką wiedzą podzielą się:

– Małgorzata Ohme – psycholożka, psychoterapeutka, dziennikarka, ekspertka merytoryczna programu Dove Self-Esteem

– dr Aleksandra Piotrowska – dr psychologii, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

– Natalia Boszczyk – nauczycielka języka polskiego, psycholożka, założycielka Szkoły Dobrej Relacji


1. Grupa wsparcia dla nastolatków „Niebieska Linia”

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” prowadzi aktualnie program grupowego wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy „Powrót do Godności”.

W ramach wspomnianego programu, uruchamia grupę wsparcia dla nastolatków w wieku 11-13 lat.

Podczas spotkań specjaliści zajmować się będą lepszym rozumieniem emocji i potrzeb dzieci, myśli i przekonań dotyczących siebie i innych ludzi, rozwijać umiejętności komunikowania ich. Nabycie tych umiejętności ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Uczestnicy w atmosferze otwartości, autentyczności i akceptacji będą mieli możliwość porozmawiania również o rzeczach dla nich ważnych, jak również trudnych (m.in. dotyczących sytuacji przemocy w ich rodzinie).

Prowadzący wprowadzą elementy psychoedukacyjne m.in. o prawach dziecka, zjawisku przemocy, czy sposobach na ochronę siebie. Zajęcia prowadzone będą metodami dostosowanymi do wieku i gotowości uczestników. Zależy nam na tym, aby poprzez zabawę, zadania i rozmowy z młodzieżą stworzyć przestrzeń do nabywania nowych umiejętności i dzielenia się swoimi uczuciami, myślami, sukcesami oraz trudnościami.

Spotkania grupy odbywają się w środy w godz.17:00-19:00, łącznie odbędzie się 10,  cotygodniowych spotkań. Udział w grupie będzie poprzedzony jednorazową konsultacją z rodzicem/opiekunem prawnym, która będzie jednocześnie elementem kwalifikującym do grupy.

Grupa spotyka się stacjonarnie, w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Jaktorowskiej 4, na warszawskiej Woli.

W razie pytań bardzo proszę o kontakt. Zapisu do grupy można dokonać telefonicznie (22 499 37 33), mailowo (info@niebieskalinia.org) lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod linkiem: https://forms.gle/iGSYvaWC8vQ4YUc5A
Plakat zobacz

2. Specjalistyczna Poradnia OPTA

Jest publiczną placówką profilaktyczno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ich rodziców. Udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i pedagogiczna koncentrująca się na psychoedukacji oraz psychoterapii.

Misja i wizja poradni: Z troską i uwagą zastanawiamy się nad dobrem każdego klienta oraz wspólnie szukamy efektywnych strategii i sposobów uruchamiania zmian:

Dzieciom i nastolatkom pomagamy w pokonywaniu barier, kryzysów i wyzwań rozwojowych oraz w niwelowaniu skutków wzrastania w dysfunkcyjnym otoczeniu. Uczymy jak radzić sobie z trudnościami w domu, w szkole i wśród rówieśników, jak zdrowo żyć oraz jak rozwijać się w relacji z innymi i z poszanowaniem siebie.
Rodzicom pomagamy w lepszym rozumieniu potrzeb i uczuć ich dzieci. Wspieramy ich także w budowaniu współdziałania w rodzinie i motywujemy do podejmowania konstruktywnych decyzji. Uczymy ich, że są bardzo ważnymi osobami w życiu swoich dzieci. Pokazujemy jak to co robią i mówią wpływa na to co dzieci myślą, czują i jak się zachowują.

W zamieszczonym linku przekazuję ofertę dla uczniów i rodziców w bieżącym roku szkolnym: https://optaporadnia.pl/

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20.

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Bemowa – również niepublicznych.
Do poradni można zgłaszać się bez skierowania.
Pomoc poradni jest bezpłatna.
Na zajęcia postdiagnostyczne dzieci kierowane są przez psychologów Poradni po przeprowadzeniu badań. Specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oferują psychologowie, terapeuci pedagogiczni, neurologopedzi doradcy zawodowi, psychoterapeuci, pedagodzy specjalni.
Oferta zajęć dla dzieci i rodziców pod linkiem: https://ppp20.pl/

4. Środowiskowa Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW

Jest podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model psychologicznej opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Misją jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego.
Bezpłatna pomoc specjalistów: terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, psychologów, psychoterapeutów dzieci i młodzieży.
Kontakt: https://ezrauksw.pl/poradnie/warszawa-bemowo/


AKADEMIA RODZICÓW NASTOLATKA – BEZPŁATNE KONSULTACJE

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji rodzicielskich oferowanych w programie Akademia Rodziców Nastolatka – wyzwania i możliwości. Konsultacje rodzicielskie są to indywidualne spotkania rodzica, podczas których można omówić swoje trudności czy wyzwania związane z życiem z nastolatkiem.

Konsultacje są prowadzone przez doświadczonych psychologów, psychoterapeutów oraz pedagogów.

Takie spotkania mogę odbyć się w formie on-line lub na żywo w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska linia” przy ul. Jaktorowskiej 4.

Aby umówić się na konsultację należy zadzwonić pod numer telefonu: 22 499 37 33. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Zachęcamy do zapisów, liczb konsultacji jest ograniczona. Konsultacje są kierowane do osób mieszkających w Warszawie.

Program Akademia Rodziców Nastolatka. – wyzwania i możliwości jest finansowany przez m.st Warszawa.

Więcej o programie: https://www.facebook.com/AkademiaRodzicowNastolatka

Zespół Akademii Rodziców Nastolatka


Warsztaty: Rodzice jako Partnerzy po rozstaniu

Zapraszamy pary rodziców w separacji lub po rozstaniu do udziału w warsztacie, którego celem jest wzmocnienie współpracy rodzicielskiej na rzecz dzieci. Udział w grupie angażuje we wspólną pracę nad komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, wyrażaniem emocji czy stylem wychowawczym rodziców. Program warsztatu skupia się na wzmocnieniu współpracy rodzicielskiej dorosłych, która przekłada się na dobrostan dzieci. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Program składa się z 10-ciu spotkań grupowych dla obojga rodziców. Stworzony został po to, żeby wzmocnić współpracę rodziców na polu wychowawczym. Zauważono, że im lepsza jest relacja rodziców także w parach po rozstaniu czy rozwodzie, tym większe zaangażowanie ojca w relacje z dziećmi. Program opracowany został przez Phila i Carolyn Cowan (USA). Badania zarówno w USA jak i w klinice Tavistock Relationships w Londynie pokazują dużą skuteczność działania tego programu.

O czym?

Tematy poruszane podczas spotkań:

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców, którzy:

Organizacja warsztatów:

Warsztaty odbywają się w środy od godz. 17 do 19 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Plakat zobacz


„WITAJ W POLSCE!” – BROSZURA DLA NASTOLATKÓW Z UKRAINY

Broszura „Witaj w Polsce!” powstała z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dedykowana jest ukraińskim nastolatkom w wieku 12-18 lat, mieszkającym Polsce. Publikacja odpowiada na szereg ważnych pytań: czym się różni ukraińskie i polskie prawo? Kim jest „opiekun tymczasowy”? Czy ukraińskie nastolatki mogą pracować w Polsce? Dlaczego szesnastolatek nie może sam iść do lekarza?

Broszura jest dostępna w dwóch wersjach językowych:

– ukraińskiej: https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/97336/mod_resource/content/1/fdds-broszura-a5-witaj-w-Polsce-ua.pdf?fbclid=IwAR2FWBgeTvSUlmNY4tjQk0Uo-oCpa7kzsHNJgVvjHco_B6yAv2hKafZe12Q

– polskiej: https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/97337/mod_resource/content/1/fdds-broszura-a5-witaj-w-Polsce-pl.pdf?fbclid=IwAR0C5i4Yf61Z9MM0Wi24KVscPTas2bC6gNUjaeA-D1r0DZuwGN-0IkrjEo8


Kampania społeczna „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”

1 października Fundacja „Twarze depresji” zainaugurowała 15. jubileuszową kampanię społeczną „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” – w całości poświęconą problemowi depresji wśród dzieci i młodzieży. Kampania realizowana jest w języku polskim i ukraińskim.

Więcej informacji:

– kampania społeczna o depresji u dzieci: https://twarzedepresji.pl/15-edycja-kampanii/

– leczenie depresji u dzieci i młodzieży: https://twarzedepresji.pl/o-depresji-u-dzieci/

– magazyn edukacyjny o depresji u dzieci i młodzieży: https://twarzedepresji.pl/nr-4-2021/

– bezpłatny webinar o depresji u dzieci i młodzieży: https://www.youtube.com/watch?v=MlMdAI2btUs&feature=emb_title


Poradnia „Dziecko w Sieci”

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej Poradni „Dziecko w Sieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Poradnia zajmuje się pomocą dzieciom, które doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie oraz innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. Wspiera rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę, doradza profesjonalistom, gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online.

Konsultacje można umówić kontaktując się z sekretariatem pod nr tel.: 22 826 88 62 lub pisząc wiadomość e-mail: poradniadws@fdds.pl

Ulotka (pobierz)


Psychologiczne Centrum Wsparcia – wznowienie działania

Od października 2022 r. wznowiono działanie Psychologicznego Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zadaniem jest doraźna konsultacja i pomoc psychologiczna. Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych  poradni psychologiczno-pedagogicznych.:

Od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 pod numerem 667 147 738  dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Możliwy jest również kontakt mailowy: mtz@mtz.waw.pl

Szczegółowe informacje: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/psychologiczne-centrum-wsparcia

Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin z dziećmi pochodzenia ukraińskiego zamieszkałych w Dzielnicy Bemowo w Warszawie [czytaj więcej]

Zachęcamy do korzystania!


Wsparcie psychologiczne w języku rosyjskim oraz ukraińskim

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, informujemy, że w poradni jest zatrudniony psycholog mówiący biegle w języku rosyjskim oraz ukraińskim. W przypadku potrzeby psychologicznego wsparcia dzieci z bemowskich placówek, pochodzących z Ukrainy, mających trudności w porozumiewaniu się w języku polskim, prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie pod nr telefonu 500-104-119. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Webinar dla rodziców pt. „Nastolatek – jak przetrwać, wspierać i pomagać”

Webinar jest częścią Kampanii Profilaktycznej „Twój Ruch! Twój Wybór!” finansowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta St. Warszawy. Webinar poprowadziła p. Paulina Bera, pedagog, terapeutka.
Zachęcamy do obejrzenia, ponieważ jest bardzo ciekawy i porusza bardzo aktualne problemy dzieci i młodzieży, będzie on dostępny do końca roku na kanale YT pod linkiem: https://youtu.be/VNWYhXTgRAY


„Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje”

„Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka – link https://czat.brpd.gov.pl/

Więcej o kampanii https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-psychologiczna


Seminaria on-line dotyczące rodzicielstwa

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w inspirujących seminariach on-line dotyczących rodzicielstwa.
Ich celem jest zainspirowanie Państwa do refleksji nad podejściem do rodzicielstwa, wychowania, swojej relacji z dziećmi lub – szerzej – relacji z innymi ludźmi. Seminaria będą prowadzone przez Olgę Piekarską-Piotrowicz, certyfikowanego trenera Familylab Polska oraz Familylab Association w oparciu o książki duńskiego pedagoga i
terapeutę Jespera Juula. Uczestnictwo  w  poszczególnych  zajęciach  może  być  potwierdzone  zaświadczeniem wystawionym przez Poradnię o ukończeniu cyklu 8 seminariów o łącznej liczbie 32 godzin dydaktycznych.

Tematy poszczególnych seminariów będą dotyczyły:
– komunikowania granic,
– poczucia własnej wartości dzieci i rozwijania ich pełnego potencjału,
– agresji dziecięcej,
– przewodnictwa dorosłych,
– budowania zdrowego stosunku do jedzenia u dziecka,
– towarzyszenia dziecku w procesie edukacji szkolnej,
– relacji rodzic – nastolatek.

Spotkania będą się odbywać przez osiem kolejnych śród (począwszy od 27 października, a skończywszy 15 grudnia) w godzinach 12.30 – 15.30 przez aplikację Zoom. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Sekretariatu Poradni: (22) 664 13 42, (22) 664 08 49, 509 953 508 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.


„Pomagamy” – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.

Więcej o infolinii https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15935,800-800-605-ruszyla-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow.html


Bezpłatna pomoc terapeutyczna dla dzieci i ich rodziców[czytaj więcej]

Stowarzyszenie OPTA prowadzi nabór do grup terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców. Zapisy – sekretariat Stowarzyszenia OPTA tel. 797924700, 797850874, ul. Marszałkowska 85 lok.34, 00 -683 Warszawa


Konsultacje do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 informuje, że wznowiono  konsultacje do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim. Obecnie przyjmuje się pacjentów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej. Aktualnie jest krótki czas oczekiwania na przyjęcie.
Zakres problemów, którymi zajmuje się oddział to:
* trudności i kryzysy rozwojowe,
* zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk szkolny, lęk separacyjny,
* zaburzenia osobowości,
* zaburzenia więzi,
* utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym po przebytym epizodzie psychotycznym,
* trudności szkolne,
* trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
* niska samoocena, nieśmiałość, wycofywanie się z interakcji społecznych,
* przygnębienie, depresja i zaburzenia nastroju,
* mobbing w grupie rówieśniczej,
* zaburzenia odżywiania się w stabilnym stanie somatycznym,
* trudności wychowawcze,
* nieradzenie sobie za złością
* problemy w koncentracji,
* zespół nadruchliwości z deficytem uwagi,
* konflikty z rodzicami i rodzeństwem,
* przeżycia traumatyczne,
* odmowa chodzenia do szkoły,
* nerwica natręctw,
* zaburzenia ze spektrum autyzmu,
* i inne problemy okresu rozwojowego.

Zgłoszenia do oddziału przyjmowane są telefoniczne nr (22) 389 49 95; 516 060 173 oraz pocztą e-mail ASienkiewicz@wolski.med.pl
Na oddział dzienny dla młodzieży konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra, pediatra, lekarz rodzinny. Kwalifikacja pacjenta na odział polega na rozmowie ze specjalistą psychoterapeutą lub lekarzem.
Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w zajęciach terapeutycznych i szkolnych przez pacjenta oraz uczestniczenie w proponowanych formach terapii przez rodziców.
Decyzja o zakwalifikowaniu na oddział podejmowana jest przez zespół terapeutyczny i przekazywana telefonicznie lub mailowo.


Przystanek „Uważność” stacja końcowa „To działa!”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie zaprasza uczniów klas I – III na zajęcia: Przystanek „Uważność” stacja końcowa „To działa!”. Trening uważności jest fantastyczną przeciwwagą dla tego wszystkiego,
czego dziecko doświadcza współcześnie – wszechobecnego pośpiechu, rywalizacji, stresu, nowoczesnych technologii, za którymi czasami trudno jest nadążyć i izolacja, z którą musimy się mierzyć.

Szczegółowe informacje na temat zajęć [czytaj więcej]


Webinar „Bezpieczne korzystanie z komputera i technik cyfrowych”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 zachęca do wzięcia udziału w Webinarze dla rodziców dzieci z ASD oraz innych zainteresowanych tematyką bezpiecznego korzystania z wysokich technologii. Spotkanie zaplanowane jest na 18.03.2021 r. godz. 17.00 na platformie Zoom. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy beata.mysliwiec@ppp20.pl do 15.03.2021 r. [czytaj więcej]


W sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W związku z otrzymanym pismem z Biura Edukacji dotyczącym zawiadomienia  rodziców/prawnych opiekunów, uprzejmie informujemy, że: „Rada m. st. Warszawy podjęła 19 listopada 2020 r. uchwałę nr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 z póź. zmian.). Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” jest poradnią o charakterze ogólnomiejskim i obejmuje swoim zakresem działania całe m. st. Warszawę.

Uchwała [czytaj więcej]


Psychologiczne Centrum Wsparcia

W m.st. Warszawa działa Psychologiczne Centrum Wsparcia, którego celem jest pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami w czasie pandemii. Specjaliści z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych od poniedziałku do piątku pełnią dyżury telefoniczne w ramach Psychologicznego Centrum Wsparcia.

Więcej informacji (plakat)


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych


Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii.

W związku z przygotowaną przez m.st. Warszawa akcją mającą na celu rozpowszechnienie informacji dot. oferty pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z listem Prezydenta m.st. Warszawy oraz plakatem informacyjnym o możliwości uzyskania pomocy.

Sytuacja ograniczenia możliwości przemieszczania się i zalecenia przebywania w domach, to szczególnie trudny czas dla osób doznających przemocy w rodzinie, dlatego niezmiernie ważne jest dotarcie z ww. informacjami do osób potrzebujących.

Więcej informacji:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-wspiera-ofiary-przemocy-domowej-mimo-epidemii – artykuł o akcji na stronie m.st. Warszawy.

List od Pana Prezydenta [czytaj więcej]

Przemoc karmi się milczeniem [czytaj więcej]